Mali Müşavirler Umut Hareketi Mesleki Eylem 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’na Sayın yetkili,

2022 YILI SM VE SMMM ÜCRET TARİFESİ,  Önceki yıl asgari ücret tarifesi %25 oranında arttırılarak 22 Aralık 2021 tarih ve 31697 sayılı resmi gazetede ilan edilmiştir.

Pandemi süresince muhasebe mesleğini icra eden bizler, sağlık ve emniyet çalışanları gibi tam kapanma süreçlerinde bile  kapanmanın dışında tutulmuş ve görevlerini şikayet etmeden hakkı ile yerine getirmeye özen göstermiş, yüzkırkı aşkın meslek şehidi vermiştir.

120.000 ni aşkın meslek mensubundan oluşan, çalışanları ve stajyerleri ile yaklaşık üç milyon vatandaşımızı etkileyen nitelikli köklü bir camia olarak, Vergi mükelleflerinin kamu harcamalarına katkı paylarının zamanında tahakkuk etmesine büyük bir özveri ile çalışmaktan imtina etmedik ve bundan şikayetçi de olmadık.

2021 Takvim yılı yeniden değerleme artış oranı  %36,20, Enflasyon oranı ise %36,08 olarak gerçekleşmiştir. Asgari ücretin  %50,54 oranında arttığı Mart 2022 enflasyon oranının %61,14 olarak gerçekleştiği ise ayrı bir gerçekliktir.

Piyasanın nabzını tutan ve tüm ekonomik hareketlerin merkezinde olan bizler, sıkıntıya düşmüş  esnaf ve tüccarın sıkıntılı günlerinde onların yanında olmuş ve her türlü toleransı göstermekten ve fedakarlıktan  kaçınmamıştır.

SM VE SMMM ÜCRET TARİFESİ her ne kadar ASGARİ ücret tarifesi olarak ilan edilse de uygulamada  AZAMİ ücret tarifesine  dönüşmüş olduğu, hatta bu tarife üzerinden bile pazarlıklar yapılmaya çalışıldığı hepimizin malumudur.

                  Açıklamalarımız ışığında Kurumunuz ve bu bağlamda sizin, haklı talebimize duyarsız kalmayacağınızı umuyor ;

            1- 2022 YILI SM VE SMMM ÜCRET TARİFESİ nin 2021  yılı Enflasyon oranı olan olan %36,08 +kurumunuzca da uygun görülecek REFAH PAYI ile toplam %45 ın altında olmamak üzere yenilenmesini,

               2- Yıllık Enflasyon rakkamları tek haneli rakama düşünceye kadar Ücret tarifemizin  OCAK ve TEMMUZ aylarından geçerli olmak üzere yılda 2 kez belirlenmesini   Arz ve talep ediyoruz.

Meslek Mensubu

SMMM

Tüm Hakları Saklıdır. Gusto Bilişim | Kurumsal Yazılım ve SEO Hizmeti