EDF ERTELEMESİ EYLEM METNİ

Aşağıdaki mail içeriğini Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimine (eefe@gelirler.gov.tr) göndererek eylem birliği sağlayabiliriz. 
 

Sayın yetkili
213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası gereğince, 2021 hesap dönemi ve düzeltme şartlarının devam etmesine bağlı olarak izleyen hesap dönemlerine (geçici vergi dönemleri dahil) ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına göre yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı için Mali Müşavir meslek mensubu ve Mali Müşavirler Umut hareketi mesleki birlikteliğin üyesi olarak talebimdir.


Pandemi seyrinin olumsuz etkilerinin oldukça yüksek dozda seyrettiği bir dönemde ve de oldukça kısa sürede talep edileceği görünen enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş “ düzeltilmiş mali tabloların” sağlıklı oluşmasının mümkün olmayacağı kanısındayım. Kullandığımız bilgisayar programlarının da alt yapısının hazır olmadığını ayrıca belirtmek isterim.


Meslek mensubu olarak Teklifim 2003-2004 yıllarında yapıldığı gibi 2021 ve 2022 yıllarının düzeltme işleminin 31.12.2022 tarihine ertelenmesidir.

Şartların 2021 yılı için oluştuğu ve yasal bir zorunluluk haline geldiği biz meslek mensuplarının da malumudur.

Zira Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile taslaktaki uygulama tarihinin 31.12.2022 olarak değiştirilebileceğine inanmakta olup, bunun olumlu faydaları olacağına inanmaktayım 2022 Takvim yılına ait 4.dönem geçici vergi beyanı uygulamadan kaldırıldığından biz meslek mensupları daha rahat çalışma ortamında “Enflasyon düzeltme işlemlerini” yerine getirmemiz mümkün
olacaktır.

Yukarıda belirtilen sakıncalar nedeniyle , Enflasyon Düzeltme tebliğ taslağının yürürlük tarihinin 31.12.2022 olarak değiştirilmesini, Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş mali tabloların 2023 Mart ve Nisan aylarında verilecek olan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ekinde ilgili idareye beyan edilmesi şeklinde değiştirilmesini arz ve talep ederim.

SMMM

Tüm Hakları Saklıdır. Gusto Bilişim | Kurumsal Yazılım ve SEO Hizmeti